Pražská vydavatelská spoleènost, P.O. BOX 142, Olšanská 9, 130 37 Praha 3, info@pvsp.cz
Inzertni oddìlení PVS, Olšanská 3, 130 00 Praha 3, tel. fax. 222 325 100, inzerce@pvsp.cz